Home

vzw SOCIAAL VERTALEN

EN TOLKEN IN VLAANDEREN

 

Van harte welkom op de website van de vzw Sociaal Vertalen en Tolken in Vlaanderen. Onze website richt zich enerzijds tot sociaal tolken en vertalers die op de hoogte willen blijven van de veranderingen in onze sector. Anderzijds richt deze website zich tot (overheids)organisaties, bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle vertaler of tolk, kortom: een gecertificeerd sociaal vertaler of tolk.

BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN SOCIAAL VERTALERS EN TOLKEN

IN VLAANDEREN

Het landschap van het sociaal vertalen en tolken in Vlaanderen is voortdurend in beweging. In de loop der jaren is gebleken dat de inzet is van professionele vertalers en tolken bijzonder waardevol is ter bevordering van de communicatie tussen de anderstalige burger en de diverse overheden en organisaties. Het is dankzij de inspanningen van de verschillende actoren uit de sociaal vertaal- en tolkwereld dat we kunnen terugblikken op jaren van professionalisering en kwaliteitsverbetering in onze sector. Een dankbaar en tegelijk fier gevoel is hier op zijn plaats.

 

We willen er over waken dat de kwaliteitsvolle inzet van sociaal vertalers en tolken in Vlaanderen bestendigd blijft en, daar waar mogelijk, nog verbetert. In een landschap dat voortdurend verandert en waar budgettaire pijnpunten ook een onmiskenbare rol spelen, is dat geen evidentie...

 

Om de verschillende sociaal vertalers en tolken met één stem te kunnen laten spreken, alsook om de verschillende verzuchtingen en standpunten bijeen te kunnen brengen, werd in 2011 besloten om de vzw Sociaal Vertalen en Tolken in Vlaanderen op te richten. Los van de officiële benaming, blijkt in de praktijk dat deze vzw in de wandelgangen beter gekend is als de vzw SoVeTo. SoVeTo is namelijk de naam die gehanteerd werd in de (informele) werkgroepen van enthousiaste sociaal vertalers en tolken, nog vòòr de vereniging rechtspersoonlijkheid had. Een van de voornaamste oogmerken van de werkgroep - vroeger, alsook van Soveto - vandaag, zijn enerzijds het bevorderen van taalbemiddeling in sociale context, en anderzijds de behartiging van belangen van de sociale tolk- en vertaalsector alsook van alle sociaal vertalers en tolken.

TOLKEN

 

De sociaal tolk en zijn beroep, zijn takenpakket, de vormen van sociaal tolken,...

VERTALEN

 

Het beroep en het takenpakket van de sociaal vertaler nader toegelicht.

SOCIALE SECTOR

 

Bij welke diensten worden de sociaal vertalers en tolken ingeschakeld?

TOEKOMST

 

Streven naar een sociale sector die op professionele sociaal vertalers en tolken kan rekenen.

LAAT VAN JE HOREN, DEBATTEER MEE EN BLIJF OP DE HOOGTE VIA FACEBOOK

Als vertaler of tolk oefen je jouw beroep (bijna) per definitie alleen uit. De gelegenheden om eens met collega's van gedachten te wisselen zijn beperkt... temeer omdat we over heel Vlaanderen en Brussel actief zijn en het er niet altijd van komt om samen te komen. En toch: als we elkaar dan eens mogen tegenkomen op de infosessies, bij de oudercontacten, tijdens een intervisie of op een receptie,... blijkt steeds weer dat onze dagelijkse uitdagingen en moeilijkheden vaak gelijkaardig zijn. Bovendien is het al eens leuk, of minstens opluchtend, om meningen uit te wisselen. Laat dus gerust van je horen op onze Facebook-groep! Misschien heb je wel een vraag? Er is veel kans dat de collega's raad weten.

IDEE, VERZUCHTING OF BEDENKING?

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

NUTTIGE TOOLS VOOR VERTALERS EN TOLKEN

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

TOEKOMSTPLANNEN (EN HUN STAVAZA)

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

BELANGRIJKE DATA, TIJDSTIPPEN EN ACTIES

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

OVER DE

VZW SOVETO

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

CONTACT

FORMULIER

 

Nam consequat convallis augue. Mauris facilisis sapien in neque scelerisque.

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved